Laksefiske i Etne-elva, Hordalands beste lakseelv

Disse rettene er til disposisjon: Sone 4 - 9 nederste delen av elva. Fiske starter 1 juni og varer til 10 sept. Døgnet starter kl 18.00 og varer i 24 timer. Fiske for 2 stenger pr.sone. Mange soner har svært fine fluestrekk og er svært populære. Vi kan være behjelpelig med instruksjon i fluekasting etter nærmere avtale. Trykk på den store knappen til høyre for å bestille fiskekort.

Det er nå dager igjen til fiskesesongen starter, og 0 fiskekort igjen!

Nyhetsheader
Godt laksefiske i Etneelva
[22.06] Det er for tida stor lakseoppgang til Etnelva.
Mykje storlaks. Det er fanga 3 eksemplar på over 14 kg.
PÃ¥ ei uke er det tatt over 150 fisker.
Det er fortsatt ledige kort på Gjerderetten frå 2/7 og utover.
Kontakt Øyvind på tlf. 90103451.

Laksefiske 2017
[06.03] Det blir åpna for fiske etter laks i Etneelva frå 15/6 til 15/8.
2016 sesongen var god.Det vart registrert 2214 laks igjennom laksefella,og 1053 sjøørret.
3500 kg laks blei fiska opp,og 117 laks blei slept fri.
Det blir som i fjor fangstkvote på 2 laks pr sone.I tillegg kan ein fiske 2 laks C/R.
Det er stor pågang etter kort.
Vil du sikre deg kort på Gjerderetten, er det på tide og ta kontakt på tlf. 90103451 eller e-post
fortuna_fisk@hotmail.com.

Minner om at bookingsystemet på sida er ute av drift.Fungerer ikkje. Alle korta må bestilles pr.telefon eller e-post.

Øyvind.

God lakseoppgang i Etneelva.
[09.06] Det er for tida godt innsig med laks og sjøørret til Etneelva. Det ser ut som laksen er tidligere på elva enn forrige år.
Elva har fin vannføring, og det ligger godt til rette for ein fin sesongstart 15 juni. Vi gleder oss.
Minner om at det er mange ledige fiskekort fra 14/7.
Det er tilgjengelige kort på alle soner.
Ser ut som bookingsystemet på sida har kollapset.
Ta kontakt på telefon 90103451 om du ønsker fiskekort eller e-post.

Øyvind Jacobsen.

Etneelva åpnes for laksefiske i 2016
[06.04] Etter at elva har vært freda i to år, blir det no åpna for fiske etter laks fra 15 juni til 15 august. Så det gleder me oss til.
Elva hadde svært god oppgang av laks og sjøørret i 2015,og gytebestandsmålet blei nådd med god margin.
Dette året blir det kvote på 2 lakser pr. sone. Det kan i tillegg tas 2 fisker som fang og slepp. C/R. Sjøørret er freda.
På Gjerderetten blir det ikkje lov med markfiske.
Mange har alt bestilt fiske sitt, men det er mange fine soner igjen fra midten av Juli.
Ta kontakt på tlf.90103451 eller e-post

Laksefiske 2013 Frå 15 juni til 15 august
[14.03] Også i 2013 vert fisketida 2 mnd.Nytt av året er at de kan settast tilbake inntil 2 villaks i elva på sonen. Ellers er reglane dei same. Det kan fangast og avlivast 1 villaks pr. person pr sone.Fisker du aleine kan du fiske 2 lakser pr. døgn.
Når kvoten er fiska, skal fiske avsluttast.

I 2012 vart det fanga 838 laks på tilsaman 3800kg. Gjennomsnittvekt var 4,5 kg.
Det vart registrert omlag 200 sjøaure,som blei sett tilbake i elva pga. fredning.

I vinter er det liten vannføring. Laksetrappene i Håfoss er under utbedring,og arbeidet går for fult. Det skal og monterast fisketellar i samband med trappa.

Det er stor pågang etter fiskekort. Men det er fortsatt muligheier for og søke om kort.
Ring 90103451 eller e-post til
fortuna_fisk@hotmail.com

Øyvind

Bullett NYHETSARKIV
Bestillingsknapp

Sone 4
Lang sone, hurtig vannføring, perfekt for fluekasting

Sone 5
Best for fluefiske og markfiske. Slukfiske ved høy vannføring
Sone 6
Kort, dyp høl,idéellfor markfiske og slukfiske
Sone 7
Lang sone, den idéelle fluehølen, bra over hele hølen
Sone 8
Bra fangst ved slukfiske så vel som flue og mark
Sone 9
Svært god allround høl på ettersommeren

Bullett Vannføringen i Etneelva
Skjema som viser vannføringen i Etneelva til enhver tid.

Bullett Laksebørsen
Oversikt og rangering av fangst i Etneelva.

Bullett Prima Villmarksliv
Nettbutikk med salg av villmarksutstyr.

Bullett Skånevik Fjordhotel
Hotell i naturskjønne omgivelser ved Skåneviksfjorden.

Bullett NJFF - Hordaland
Norges Jeger og Fiskeforbund Hordaland.

Bullett Fugl Fønix Hotell
Det eneste hotellet i Etne, med restaurant, kafé, klubb og galleri.

Bullett Etne kommune
Den beste ressursen for informasjon om Etne kommune.