Laksefiske i Etne-elva, Hordalands beste lakseelv

Disse rettene er til disposisjon: Sone 4 - 9 nederste delen av elva. Fiske starter 1 juni og varer til 10 sept. Døgnet starter kl 18.00 og varer i 24 timer. Fiske for 2 stenger pr.sone. Mange soner har svært fine fluestrekk og er svært populære. Vi kan være behjelpelig med instruksjon i fluekasting etter nærmere avtale. Trykk på den store knappen til høyre for å bestille fiskekort.

Det er nå dager igjen til fiskesesongen starter, og 11 fiskekort igjen!

Nyhetsheader
Etneelva åpnes for laksefiske i 2016
[06.04] Etter at elva har vært freda i to år, blir det no åpna for fiske etter laks fra 15 juni til 15 august. Så det gleder me oss til.
Elva hadde svært god oppgang av laks og sjøørret i 2015,og gytebestandsmålet blei nådd med god margin.
Dette året blir det kvote på 2 lakser pr. sone. Det kan i tillegg tas 2 fisker som fang og slepp. C/R. Sjøørret er freda.
På Gjerderetten blir det ikkje lov med markfiske.
Mange har alt bestilt fiske sitt, men det er mange fine soner igjen fra midten av Juli.
Ta kontakt på tlf.90103451 eller e-post

Laksefiske 2013 Frå 15 juni til 15 august
[14.03] Også i 2013 vert fisketida 2 mnd.Nytt av året er at de kan settast tilbake inntil 2 villaks i elva på sonen. Ellers er reglane dei same. Det kan fangast og avlivast 1 villaks pr. person pr sone.Fisker du aleine kan du fiske 2 lakser pr. døgn.
Når kvoten er fiska, skal fiske avsluttast.

I 2012 vart det fanga 838 laks på tilsaman 3800kg. Gjennomsnittvekt var 4,5 kg.
Det vart registrert omlag 200 sjøaure,som blei sett tilbake i elva pga. fredning.

I vinter er det liten vannføring. Laksetrappene i Håfoss er under utbedring,og arbeidet går for fult. Det skal og monterast fisketellar i samband med trappa.

Det er stor pågang etter fiskekort. Men det er fortsatt muligheier for og søke om kort.
Ring 90103451 eller e-post til
fortuna_fisk@hotmail.com

Øyvind

Midtsesongevaluering 2012
[17.07] 15 juli var det fisketelling i elva.Pga.stor vannføring var det ikkje mulig og telle i alle hølene.Halvparten av hølene vart undersøkt.Det var lite oppdrettslaks å sjå. Kun noken få eksemplarer.
Det var mykje fin villaks som står i hølene.Mesteparten av laksene var mellom og storlaks.De største laksene var 15kg+.
Etter dette ser elveeigarlaget at det ikkje er naudsynt med endringar i fisket.Me fortsetter med same regler resten av sesongen.
Sesongen avsluttes 15 august.

Øyvind

Lakseeventyret fortsetter i Etneelva.
[04.07] I skrivende stund er det registrert over 400 lakser på fiskebørsen til Etneelva.
Dette er heilt fantastisk,og når ein då tenke på at det er kvote på to til tre fisker pr. sone.Elva har holdt go vannføring heile veien.
Laksen som er fanga er i svært god kondisjon. Feite og fine. Mykje av laksen er mellom 5 og 9 kg.Største i år er på 13 kg.
Vannføringen ser ut til og holde enda noken veker, fortsatt noe snø att i fjellet.
Det er fortsatt mulig og kjøpe fiskekort. Ledige dager fra 10 juli.

Øyvind.

Laksefiske er i gang.
[16.06] Det var store forventninger foran årets sesongstart 15 juni. Det var obsevert mykje fin laks i elva.
Og fangstene første timene kom. Det vart meldt om gode fangster langs heile elva.Mange fekk full kvote før natta var over.Elva er over 11 grader,og perfekt for fluefiske,og mange laks blei tatt på fluge.
Det er tatt over 50 laks de 2 forste døgnene.
Så dette lover godt.

Øyvind

Bullett NYHETSARKIV
Bestillingsknapp

Sone 4
Lang sone, hurtig vannføring, perfekt for fluekasting

Sone 5
Best for fluefiske og markfiske. Slukfiske ved høy vannføring
Sone 6
Kort, dyp høl,idéellfor markfiske og slukfiske
Sone 7
Lang sone, den idéelle fluehølen, bra over hele hølen
Sone 8
Bra fangst ved slukfiske så vel som flue og mark
Sone 9
Svært god allround høl på ettersommeren

Bullett Vannføringen i Etneelva
Skjema som viser vannføringen i Etneelva til enhver tid.

Bullett Laksebørsen
Oversikt og rangering av fangst i Etneelva.

Bullett Prima Villmarksliv
Nettbutikk med salg av villmarksutstyr.

Bullett Skånevik Fjordhotel
Hotell i naturskjønne omgivelser ved Skåneviksfjorden.

Bullett NJFF - Hordaland
Norges Jeger og Fiskeforbund Hordaland.

Bullett Fugl Fønix Hotell
Det eneste hotellet i Etne, med restaurant, kafé, klubb og galleri.

Bullett Etne kommune
Den beste ressursen for informasjon om Etne kommune.